Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Brita Snellman

1901-05-211978-06-09

Arkitekt, pionjär

Brita Snellman var den första kvinnliga ordinarie arkitektstudenten vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Brita Snellman föddes i Stockholm den 21 maj 1901. Hennes föräldrar var bankdirektören Emil Snellman och Gunilla Snellman, född Brännström. I sitt studentbetyg visade hon en särskild fallenhet för ämnena matematik och teckning och hon övervägde att påbörja högre studier i matematik. Brita Snellman valde dock att studera arkitektur på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, som specialstudent år 1920. År 1921, då utbildningarna öppnades upp för kvinnor, blev Brita Snellman arkitektskolans första kvinnliga ordinarie student, med arkitektexamen år 1924. Hennes val att studera arkitektur var troligtvis influerat av hennes konst- och arkitekturintresserade far, som anlitat Gunnar Asplund att rita familjens omskrivna villa, Villa Snellman, 1918, i Djursholm. Även Brita Snellmans yngre bror, Ulf Snellman, valde arkitektyrket.

Under åren 1924–1926 arbetade Brita Snellman på Ragnar Hjorths arkitektkontor i Stockholm. År 1926 gifte hon sig med arkitekten Dag Ribbing, med vilken hon fick fyra barn. Efter giftermålet kom Brita Snellman inte längre att vara anställd som arkitekt utan arbetade tillsammans med sin make som, vid sidan av sin anställning vid Kooperativa Förbundets arkitektkontor, drev en privat praktik i eget namn. Även om Brita Snellmans arbetsinsats är svår att utläsa ur ritningsmaterialet arbetade hon kontinuerligt som arkitekt tillsammans med sin make och sedermera även med sin son, Lennart Ribbing.

Brita Snellman avled den 9 juni 1978.


Anders Dahlgren


Publicerat 2020-12-17Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Brita Snellman, www.skbl.se/sv/artikel/BritaSnellman0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Dahlgren), hämtad 2024-06-22.
Övriga namn

  Gift: Ribbing


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Thekla Gunilla Snellman, född Brännström
 • Far: Oskar Emil Reinhold Snellman
 • Bror: Erik Snellman
fler ...


Utbildning

 • Högskola, Stockholm: Arkitektexamen, fr o m 1921 ordinarie studerande, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)


Verksamhet

 • Yrke: Arkitekt, Ragnar Hjorts arkitektkontor
 • Yrke: Arkitekt, tillsammans med maken och sonen


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Uppslagsverk
 • Harnesk, Paul (red.), Vem är vem?, Vem är vem bokförlag, Stockholm, 1945-1950

Litteratur
 • Rudberg, Eva, 'Kvinnor blir arkitekter' Kvinnor som banade väg: porträtt av arkitekter, S. 10-15, 1992

 • Werner, Helena, Kvinnliga arkitekter: om byggpionjärer och debatterna kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006Vidare referenser