Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Augusta Maria Christie-Linde

1870-03-281953-09-20

Zoolog, intendent, lärare

Augusta Christie-Linde var en svensk zoolog med fokus på marin faunistik, expert på ascidier (sjöpungar) i nordisk och arktisk miljö. Hon var verksam vid Stockholms högskola och Naturhistoriska riksmuseet.

Augusta Christie-Linde föddes 1870 och växte upp på föräldrarnas, Anders Anderssons och Augusta Larssons, lantbruk Ernebäcks gård utanför Vingåker. Hon avlade studentexamen i Örebro 1888, skrev in sig vid Uppsala universitet och tog ut en filosofie kandidat i januari 1892.

Under åren 1892–1894 arbetade Augusta Christie-Linde som lärare, först vid Söderhamns elementarläroverk för flickor i Hälsingland, därefter i Stockholm vid Lyceum för flickor 1892–1894 och Whitlockska samskolan 1893–1894. Hon kom också att fortsätta sina studier vid Stockholms högskola. Åren 1896–1899 samt 1900–1901 var hon verksam som amanuens vid Stockholms högskolas zootomiska (djuranatomiska) institut. Augusta Christie-Linde gifte sig 1898 med den 22 år äldre advokaten och litteratören filosofie kandidaten Edvard Eilert Christie-Linde. Fyra år senare föddes sonen Vilhelm Anders Christie.

Familjebildningen till trots fortsatte Augusta Christie-Linde sin akademiska karriär. Hon deltog i den livliga institutionsmiljön vid Zootomiska institutet, ”Zootis”, som skapats i samband med inrättandet av Stockholms högskolan 1880. Kring sekelskiftet 1900 låg verksamheten centralt belägen i korsningen Kungsgatan-Vasagatan och leddes av professorn i zoologi, Wilhelm Leche. Men även om miljön var relativt liten – vid sidan av professorn fanns till en början endast ett fåtal lärare och forskare – tycks institutet ha lockat till sig förhållandevis många studenter, och däribland ett flertal kvinnor, som exempelvis Albertina Carlsson, Siri Öhngren Hallström, Tony Bonnier och Gertie Söderberg.

Som amanuens utgjorde Augusta Christie-Linde en integrerad del av institutets vetenskapliga miljö och var delaktig i undervisningen och kom därför – som första kvinna i positionen, utsedd direkt av Wilhelm Leche – att väcka en del uppmärksamhet och även en del negativa reaktioner från några av institutionens manliga docenter.

Augusta Christie-Linde var en av de första att disputera vid zootomiska institutet efter att Stockholms högskolan från 1904 givits rätt att utfärda doktorsexamen. År 1908 försvarade hon avhandlingen Der Bau der Soriciden und ihre Beziehungen zu andreren Säugetieren, blev filolosofie licentiat samma år och filosofie doktor 1909. Augusta Christie-Linde publicerade sin första artikel år 1900, och hennes tidiga vetenskapliga arbeten berörde primärt däggdjurens anatomi och systematik. Relativt snart kom hennes intresse att riktas mot det marina djurlivet och då i synnerhet det som kom att utvecklas till hennes specialområde, manteldjuren och klassen Ascidiacea (sjöpungar). Med många hundratals, sannolikt tusentals olika arter som lever på varierande havsdjup var det ett mycket stort, och tekniskt utmanade, fält att undersöka. Augusta Christie-Linde blev snabbt en av de ledande experterna på nordiska, arktiska och antarktiska ascidier, och speciellt i studiet av de svenska arterna uträttade hon ett pionjärarbete. Hennes vetenskapliga artiklar, totalt ett trettiotal, publicerades i såväl skandinavisk som i tysk och engelsk fackpress. Hon publicerade därutöver flera vetenskapliga monografier behandlande exempelvis marina miljöer i norden och zoologiska samlingar vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Det var också vid Naturhistoriska riksmuseet som Augusta Christie-Linde från 1916 fram till 1940 kom att verka som ”extra” (det vill säga icke-permanent) zoolog vid museets evertebratavdelning, under kortare perioder hade hon även förordnanden som intendent och museiassistent vid samma institution. År 1917 tilldelades hon ett stipendium av Kungliga Vetenskapsakademien (Letterstedtska understödet för särskilt maktpåliggande naturvetenskapliga undersökningar) för att kunna bedriva studier i fält. Men Augusta Christie-Linde kom både före och efter det att genomföra olika studie- och fältresor inom såväl Sverige som i olika delar av Europa, något som ledde till en intensiv vetenskaplig korrespondens och skapandet av ett betydande internationellt kontaktnät.

Augusta Christie-Linde avled 1953 och jordfästes, med tal av bland annat Naturhistoriska riksmuseets professor Nils Odhner och Stockholms naturvetenskapliga förenings professor Erik Hultén, vid Norra begravningsplatsen i Solna.


David Thorsén


Publicerat 2020-12-20Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Augusta Maria Christie-Linde, www.skbl.se/sv/artikel/AugustaChristieLinde, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av David Thorsén), hämtad 2024-07-21.
Övriga namn

  Flicknamn: Andersson
  Alternativ namnform: Ärnbäck Andersson


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Augusta Andersson, född Larsdotter
 • Far: Anders Andersson
 • Syster: Hilda Carolina Andersson, senare Ärnbäck Andersson
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Örebro: Studentexamen, Karolinska läroverket
 • Universitet, Uppsala: Fil.kand.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Amanuens, Zootomiska institutet, Stockholms högskola
 • Yrke: Söderhamns elementarläroverk för flickor
 • Yrke: Lärare, Lyceum för flickor 1892–1894, Whitlockska samskolan 1893–1894
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Wilhelm Leche
 • Kollega: Albertina Carlsson


Bostadsorter

 • Födelseort: Lindesberg
 • Lindesberg
 • Vingåker
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Creese, Mary R. S. & Creese, Thomas M., Ladies in the laboratory II: West European women in science, 1800-1900 : a survey of their contributions to research, Scarecrow Press, Lanham, Md., 2004

 • ’Från Vetenskapakademien : Letterstedtska författarepriset tilldelat professor Warburg’, Dagens Nyheter, 1917-03-01

 • Klinckowström, Axel, Klinckans minnen: skildringar och erinringar från mitt forskar- och färdeliv i när och fjärran. D. 1, Stockholm, 1933

 • Pehrson, Torsten, Zootomiska institutets historia 1880-1960: Stockholms högskola, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 2007Vidare referenser

Litteratur
 • ’Augusta Ärnbäck’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1953-09-23

 • ’Augusta Ärnbäck död’, Svenska Dagbladet, 1953-09-22Augusta Christie-Linde. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Augusta Christie-Linde. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Forskare Lärare Museitjänstemän Pionjärer Zoologer