Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Maria Christina Symonds Ohlin

1864-07-191938-06-15

Nykterhetskämpe

Anna Symonds Ohlin var en av de drivande krafterna inom nykterhetsrörelsen i början på 1900-talet.

Anna Symonds Ohlin föddes den 19 juli 1864 i Portsmouth i England. Fadern var Johan Gustaf Ohlin, och var enligt källorna ”handlande”. Modern, Harriette Symonds Ohlin, tillhörde en av Englands förnämsta familjer och var en varm patriot som satte sin engelska prägel på allt i hemmet. Familjen flyttade till Sverige medan Anna Symonds Ohlin fortfarande var liten, och hon kom därför att växa upp i en brittisk atmosfär med svenska omgivningar. Fadern dog redan 1873, endast 39 år gammal och modern försörjde sig vidare som språklärare i engelska. Anna Symonds Ohlin förblev ogift och dedikerade i stället sitt liv åt nykterhetsrörelsen.

När Anna Symonds Ohlin var 18 år gammal blev hon absolutist, hon slutade dricka alkohol och äta kött, av religiösa skäl: ”Att göra Guds vilja med afseende på min nästas välfärd var grunden för min öfvertygelse och motivet för mitt handlingssätt”. Hon var då inte organiserad i nykterhetsrörelsen och hade inga särskilda kunskaper om alkoholens påverkan, varken medicinskt eller socialt.

I december år 1902 dog Anna Symonds Ohlins mamma, 67 år gammal, och efter det blev Anna Symonds Ohlin föreningsaktiv. Redan i februari 1903 gick Anna Symonds Ohlin med i Vita Bandets Östermalmsförening och blev snart dess vice ordförande. Hon var den drivande kraften i flera av föreningens kommittéer. Bland annat tog hon initiativ till en kommitté som skulle besöka krogarna för att nå de män som hade djupast alkoholproblem. Varje vecka besökte de ett antal krogar och bjöd in till nykterhetsmöten och delade ut skrifter. En gärning som utan tvekan krävde mod. Anna Symonds Ohlin tog också initiativ till en kommitté som riktade sig till unga kvinnor som jobbade i fabriksvärlden.

På Vita Bandets årsmöte i Stockholm år 1903 valdes Anna Symonds Ohlin till vice sekreterare för centralstyrelsen. Sommaren 1903 var hon också representant för svenska Vita Bandet vid världens kvinnors nykterhetskongress i Genève, där kvinnor från hela världen samlades i tusental för att diskutera aktuella frågor kopplade till nykterhet och sedlighet. Som vice sekreterare valdes Anna Symonds Ohlin om på årsmötet i Helsingborg ett år senare. Där höll hon också en uppmärksammad föreläsning om kvinnors rösträtt som också trycktes som pamflett. Där pratade hon om vikten av att både mäns och kvinnors perspektiv och förmågor togs tillvara även i politiken. Hon såg rösträtt för kvinnor som ett medel för målet att nå total nykterhet i landet, vilket hon trodde att alla Vita Bands-kvinnor kunde skriva under på. I sitt arbete som vice sekreterare tog hon hand om administration på huvudkontoret, skrev brev och expedierade. Under sina år som engagerad i rörelsen arrangerade Anna Symonds Ohlin också ett femtiotal praktiska kurser i matlagning och bakning, ett trettiotal i sömnad och ytterligare ett tjugotal i barnavård, samt enstaka kurser i kvinnohygien, språk och föreningsteknik.

Vid den stora nykterhetsdemonstrationen i Stockholm den 1 juni år 1905 höll Anna Symonds Ohlin ett tal som hon riktade till de kvinnliga åhörarna. Hennes budskap var att kvinnor hade en given plats i “bekämpandet af rusdryckerna”, både i sin roll som mor och ur social synpunkt. Kvinnor borde därför ha lika mycket att bestämma som män i kommunala frågor. Hennes tal var allvarligt och rikt på detaljer och mötte livliga applåder.

Anna Symonds Ohlin föreläste över hela landet och deltog i flera internationella konferenser men gjorde sig framförallt känd för att visa sitt engagemang i handling. Hon lade dessa år nästintill hela sin vakna tid på nykterhetsrörelsen och fick aldrig ett öre i ersättning.

År 1938 avled Anna Symonds Ohlin och lämnade ett stort tomrum efter sig. Hennes gravplats finns på Norra begravningsplatsen i Solna. Bevarat finns, förutom hennes tal och skrifter, en docka och tillhörande kläder. Enligt Nordiska Museet fick hon dockan när hon var fem eller sex år och kallade den för May. Hon behöll den hela livet och därefter tillföll den museet.


Camilla Bergvall


Publicerat 2020-11-04Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Maria Christina Symonds Ohlin, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaMariaChristinaSymondsOhlin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-07-18.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Harriette Symonds Ohlin
 • Far: Johan Gustaf Ohlin
 • Syster: Harriette (Henriette) Ohlin


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Kursorganisatör för Vita Bandet


Organisationer

 • Vita Bandet
  Vice ordförande, Östermalmsföreningen, vice sekreterare, centralstyrelsen


Bostadsorter

 • Födelseort: Portsmouth, Storbritannien
 • Portsmouth, Storbritannien
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur


Vidare referenser

Litteratur
 • ’Anna Symonds Ohlin’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1938-06-18

 • Kvinnokrafter : Vita Bandets årsbok, 1911/1912, 1912Anna Symonds Ohlin. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Anna Symonds Ohlin. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Nykterhetsrörelsen Rösträtt