Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Margaretha Donner

1726-02-111774-09-24

Affärskvinna, företagare

Anna Margaretha Donner drev vid mitten av 1700-talet Gotlands största handelshus.

Anna Margaretha Donner föddes den 11 februari 1726 i Visby. Hennes far Mathias Lythberg var köpman och rådman i Visby. Hennes mor, Johanna Wilhadi, var dotter till kyrkoherden i Garda socken på Gotland. Anna Margareta Donner växte alltså upp i en familj som tillhörde stadens elit.

Hon gifte sig som 18-åring, år 1744, med Jürgen Hindrich Donner, en köpman från Lübeck, som bedrev handel med Visby. Anna Margaretha Donner fick fem barn tillsammans med Jürgen Hindrich. Av dessa överlevde endast två söner späd ålder, Georg Mathias och Jacob Niclas. Efter giftermålet flyttade Anna Margaretha Donner med sin make till Lübeck, där hans släkt var väl etablerad inom handeln. Två år senare flyttade de till Visby, där de sedan bodde resten av livet. Maken fick borgerskap i Visby 1746 och etablerade där handelshuset Donner. Näringen bedrevs från det så kallade Donnerska huset nära Visby hamn, vilket de köpte år 1750. Anna Margaretha Donner var delaktig i företaget från början och hon skötte bland annat räkenskaperna.

Efter makens död 1751 övertog den då 25-åriga Anna Margaretha Donner huvudansvaret för handelshuset. Hon drev sedan handelshuset fram till sin död och gifte aldrig om sig. Under Anna Margaretha Donners ledning växte verksamheten kraftigt och investeringar gjordes inom flera nya områden. Handelshuset Donner var framför allt inriktat på export och rederinäring. De viktigaste handelsvarorna var spannmål, tjära och virke. Exporten gick främst till Lübeck och andra tyska städer. Rederiverksamheten tillhörde de allra största i Sverige, handelshuset ägde som mest 20 egna fartyg och köpte samtidigt andelar i andra skepp.

Anna Margaretha Donners affärsverksamhet innefattade även kalkugnar och kalkbrytning, tobaksfabrik och tobaksspinneri, såpsjuderi och bodhandel i Visby. Anna Margaretha Donner köpte även stora jordegendomar på Gotland, däribland gårdarna Ekeskogs och Hallfreda i Follingbo socken.

Anna Margaretha Donner talade tyska och förde korrespondens med tyska handelsmän. Hon kallades Greta och i breven titulerades hon ibland Madam Herr Donner.

Anna Margaretha Donner avled den 24 september 1774. Som dödsorsak angavs lungsot. Handelshuset Donner fortsatte dock verksamheten även efter hennes bortgång. Sönerna övertog affärsrörelsen under namnet firma G. M. & J. N. Donner. Den verksamhet Anna Margaretha Donner hade byggt upp kom att påverka gotländskt näringsliv en lång tid framöver.


Johannes Daun


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Margaretha Donner, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaMargarethaDonner, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Johannes Daun), hämtad 2024-06-22.
Övriga namn

  Flicknamn: Lythberg
  Smeknamn: Greta, Madam Herr Donner


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Johanna Wilhadisdotter Gardell
 • Far: Matthias Lythberg
 • Bror: Johannes Lythberg
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Företagare, handelshuset Donner


Bostadsorter

 • Födelseort: Visby
 • Visby
 • Lübeck, Tyskland
fler ...


Källor

Litteratur
 • Lingegård, Ingeborg, 'Madam Donner: driftig affärskvinna och skeppsredare', Gotländska föregångskvinnor. Vol. 1., S. 9-22, 1985Vidare referenser