Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Charlotta Fischerström

1854-09-261914-08-19

Skolgrundare

Anna Fischerström grundade Fischerströmska skolan i Karlskrona 1882 och var föreståndare fram till 1896 då skolan ombildades till ett högre läroverk för flickor. Där fortsatte hon som föreståndare fram till sin pensionering.

Anna Fischerström föddes i en militärfamilj i Karlskrona 1854. Några år senare föddes hennes lillasyster Ellen. Flickornas far var kapten i flottan, men de fick tyvärr aldrig lära känna honom ordentligt. Han gick bort i lungsot bara några månader efter Ellens födelse. Efter några år gifte modern om sig och 1866 föddes lillebror Thorvald. Ellen och Anna Fischerström följdes åt genom livet, de både arbetade tillsammans och delade bostad.

Anna Fischerström var tidigt intresserad av flickors möjligheter till utbildning, och gjorde bland annat en resa till Schweiz för att studera flickpensioner. Resan syftade även till språkstudier, förmodligen franska; i flickskolorna vid den här tiden var franska det första främmande språket som lärdes ut. Hon var ung när hon fick sitt första jobb i skolans värld. Det var som föreståndare för en privat flickskola 1876—1881. År 1882 grundade hon Fischerströmska skolan i Karlskrona. Skolan var från början liten, men växte med tiden till att omfatta 90 elever i åtta klasser. Det var huvudsakligen en skola för flickor och unga kvinnor men med en läroverksförberedande avdelning där både pojkar och flickor gick. Anna Fischerström var föreståndare fram till 1896, då skolan ombildades till Karlskrona högre läroverk för flickor. Ett år senare flyttade verksamheten in i helt nybyggda lokaler vid Amiralitetstorget. Denna skolbyggnad finns kvar än i dag. Anna Fischerströms namn lever vidare i Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona.

Den nya skolan var ett aktiebolag, som byggde på den tidigare Fischerströmska skolan och den nya Karlskrona elementärläroverk för flickor. Under läsåret 1896—1897 var antalet elever på skolan cirka 200 och i varje klass gick det mellan 13 och 26 elever. Terminsavgiften var mellan 40 och 75 kronor, den var högre i de högre klasserna. Skolan fick bidrag av staten och från Karlskrona kommun, och var förbunden att ta emot ett visst antal frielever samt elever med reducerad terminsavgift varje läsår.

Anna Fischerström fick tjänsten som föreståndare för Karlskrona högre läroverk för flickor. Hon var mycket uppskattad i sin roll. Hon hade ingen formell lärarutbildning, men hon hade intresse och talang för pedagogik. På flickläroverket undervisade hon i franska och kristendom, vid sidan om sitt föreståndarskap. Hon var mycket duktig på att planera och organisera, vilket inte minst syns i de årsrapporter som hon sammanställde. Även hennes syster Ellen, som hade utbildning som slöjdlärare, arbetade vid skolan.

Anna Fischerström hade flera strängar på sin lyra. Hon engagerade sig i frågan om kvinnlig rösträtt, och var aktiv i den lokala rösträttsförening, som bildats 1904 i Karlskrona av Sigrid Kruse. Sigrid Kruse arbetade på flickläroverket som lärarinna och av protokollet från det allra första sammanträdet framgår att man höll till i skolans lokaler. Anna Fischerström justerade föreningens första protokoll, upplät lokaler till rösträttsföreningens möten och engagerade sig själv i dess verksamhet.

År 1909 slutade Anna Fischerström som föreståndare på flickläroverket efter över 30 års arbete i skolans tjänst. Det var på många sätt ett pionjärarbete som hon drivit, ett arbete som inneburit att allt fler flickor fick möjlighet till kvalificerad utbildning. När hon slutade sin tjänst på skolan 1909 skänkte hon pengar så att en stipendiefond i hennes namn kunde bildas.

Anna Fischerström avled 1914.


Katarina Olsson


Publicerat 2020-05-06Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Charlotta Fischerström, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaFischerstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Katarina Olsson), hämtad 2024-05-21.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Lovisa Fredrika Fischerström, född Hubendich
 • Far: Claes August Fischerström
 • Syster: Ellen Fischerström
 • Bror: Thorvald Fürst


Utbildning

 • Studieresa, Schweiz: Studier av flickpensioner och franska språket


Verksamhet

 • Yrke: Föreståndare, privat flickskola
 • Yrke: Skolgrundare och -föreståndare, Fischerströmska skolan
 • Yrke: Föreståndare, Karlskrona högre läroverk för flickor


Kontakter

 • Vän: Sigrid Kruse


Organisationer

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Medlem, Karlskronakretsen


Bostadsorter

 • Födelseort: Karlskrona
 • Karlskrona
 • Sävsjö
 • Dödsort: Sävsjö


Källor

Litteratur
 • Olsson, Katarina, Sigrid, Augusta, Anna och de andra: modiga blekingskor kring 1900, IKO utbildning, Sturkö, 2017

 • Redogörelse för Karlskrona elementarläroverk för flickor, Karlskrona, 1896, 1897Vidare referenserAnna Fischerström, cirka 1903-1911. Foto: David Fritiof Källman (1868-1936). Blekinge Museum (Blm 0608 – beskuren)
Anna Fischerström, cirka 1903-1911. Foto: David Fritiof Källman (1868-1936). Blekinge Museum (Blm 0608 – beskuren)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Lärare Rösträtt Skolledare