Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Eriksdotter (Bielke)

14901525

Adelsdam, försvarsledare

Anna Eriksdotter var en adelsdam som är känd för att ha lett försvaret av Kalmar slott i 1520-talets krig mot dansk militär.

Uppgifterna om Anna Eriksdotter är osäkra. Hon föddes 1490 och dog omkring 30 till 35 år senare. Hennes föräldrar tillhörde båda den yppersta politiska och ekonomiska eliten i samhället. Efter faderns död hade modern, Gunilla Johansdotter (Bese), förvaltat Viborgs län och fadern Erik Turesson (Bielke) var i sin livstid aktiv i de inrikespolitiska förvecklingarna. Anna Eriksdotter gifte sig 1514 med Johan Månsson (Natt och Dag), vilken också han tillhörde rikets främsta män.

Mellan åren 1510 och 1520 var Anna Eriksdotter stationerad på Kalmar slott där maken var ståthållare. I kriget mot danskarna stupade Johan Månsson. Tidpunkten är osäker men senast i februari 1520 leddes försvaret av slottet i Kalmar av Anna Eriksdotter. Gottfrid Carlsson, som i Svenskt biografiskt lexikon skrivit artikeln om Anna Eriksdotters far menar att hon sannolikt lyckades försvara slottet under flera månaders tid, kanske ända in i augusti. Under den tid som Anna Eriksdotter var befäl på slottet kom den då landsflyktige Gustav Eriksson, sedermera Gustav I, dit från Lübeck. Enligt Gottfrid Carlsson blev flyktingen väl mottagen och hon följde senare hans önskan om att bryta den förlovning hon ställt i utsikt med en av härförarna på fiendesidan.

Anna Eriksdotter gjorde vad som förväntades av en adlig och högt uppsatt kvinna. När maken föll ifrån var hon redo att ta över hans sysslor. Hennes levnadsöde visar också att förlovningar och giftermål ingick i det maktpolitiska och militära spelet.

Anna Eriksdotters namn förekommer i handlingar fram till april 1525. Hur hon avled och exakt tidpunkt för det är dock inte klarlagt.


Maria Sjöberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Eriksdotter (Bielke), www.skbl.se/sv/artikel/AnnaBielke, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), hämtad 2024-06-22.
Övriga namn

    Alternativ namnform: Bielke


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
  • Mor: Gunilla Johansdotter (Bese)
  • Far: Erik Turesson (Bielke)
  • Bror: Ture Eriksson (Bielke)
fler ...


Utbildning

  • Privatundervisning i hemmet, : Ståndsmässig uppfostran


Bostadsorter

  • Kalmar


KällorNyckelord

1500-talet Adel Politik