Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Amy Johanna Fredrika Segerstedt

1835-11-121928-11-16

Lärare, folkbildare, grundare av De blindas lånebibliotek

Amy Segerstedt har haft stor betydelse för synskadades utbildning och grundade bland annat de blindas lånebibliotek.

Amy Segerstedt föddes i Åmål i Dalsland 1835. Hennes far, Fredrik Segerstedt, var stads- och brunnsläkare i Åmål. Syskonskaran bestod av tre systrar, Amy, Lovisa (kallad Louise) och Wilhelmina samt brodern Vitalis.

Paret Segerstedt uppfostrade själva sina flickor medan sonen Vitalis skickades till Katedralskolan i Uppsala. Efter faderns död 1858 flyttade modern Petronella, Amy Segerstedt och yngsta systern, kallad Helmina, till Uppsala. Flickorna började hösten 1861 i Klosterskolan (Thengbergska skolan), en åttaårig skola med en avslutande ettårig lärarinnekurs. Amy Segerstedt genomgick endast lärarinnekursen. Efter skolan arbetade hon som guvernant i drygt tio år. Hon övergav guvernantyrket år 1874 och blev då lärarinna vid Klara Linds elementarskola för flickor i Gävle, där hon stannade till 1879 då hon blev antagen till Falu folkskoleseminarium. Därifrån utexaminerades hon år 1880. Efter några år som föreståndarinna för en nyinrättad elementarskola för flickor i hemstaden Åmål blev hon år 1884 föreståndarinna för den privata dövskolan Tysta skolan i Stockholm.

Amy Segerstedt var då 46 år. Hon hade under sin tid som guvernant undervisat både blinda och döva barn men hade ingen formell speciallärarutbildning. Innan hon tillträdde tjänsten på Tysta skolan auskulterade hon på dövskolor i Danmark och Norge för att sätta sig in i den ”Hillska talmetoden”. Skolans styrelse ville nämligen modernisera undervisningsmetoderna i Tysta skolan och ersätta undervisningen i teckenspråk med talad svenska. Läroplanen ändrades så att den så mycket som möjligt liknade folkskolans undervisning. Bland annat infördes träslöjd på schemat. Fram till 1894 arbetade Amy Segerstedt på Tysta skolan. Hon engagerade sig samtidigt i den allmänna skoldebatten och intresserade sig särskilt för flickors yrkesutbildning. Hon initierade bland annat en fortsättningskurs för döva flickor som var inspirerad av hushållsskolornas läroplaner.

Amy Segerstedt började intressera sig för blindskrift i samband med att hon fick en döv elev som led av sjukdomen retinitis pigmentosa, som enligt lärarna skulle leda till blindhet. Amy Segerstedt började då undersöka vilka möjligheter hennes elev skulle ha när det gällde skolgång och vilka blindskriftssystem som fanns. Hon fastnade för Louis Brailles punktskriftssystem som både gick att läsa och skriva. Sommaren 1885 besökte hon och systern Helmina Paris i samband med en dövlärarkongress. De uppsökte då den blinde pedagogen Maurice de La Sizeranne och fick av honom lära sig punktskrift, som producerades med hjälp av ett stift och en zinkplatta.

Väl hemkomna till Sverige började systrarna kopiera böcker till punktskrift och lärde också ut metoden till sina vänner och bekanta. År 1891 grundade de Föreningen för blindskrift vars uppgift var att framställa böcker för blinda i Brailles punktskrift med målsättningen att grunda ett lånebibliotek för blinda. Lånebiblioteket blev verklighet den 6 december 1892. Det hade då ett bestånd av 191 punktskriftsvolymer, vilka alla hade gjorts av föreningens medlemmar. Utlåningsstället låg i ett litet utrymme bakom Blindas Väls försäljningsbod på Jakobsgatan i Stockholm. Lånebiblioteket överläts till De Blindas Förening (DBF) år 1912 och är grunden till dagens statliga Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Amy Segerstedt satt i biblioteksstyrelsen fram till 1901 då hon flyttade till Göteborg tillsammans med sin syster Helmina. Resten av sitt liv ägnade hon sig åt folkbildning. Hon undervisade både seende och synskadade i punktskrift och bedrev också kurser i trädgårdsskötsel för synskadade. År 1912 flyttade Amy Segerstedt och systern Helmina tillbaka till Åmål.

Amy Segerstedt dog 1928 och ligger begravd på Åmåls kyrkogård vid sidan av sin äldsta syster Louise Larsson.


Beatrice Christensen Sköld


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Amy Johanna Fredrika Segerstedt, www.skbl.se/sv/artikel/AmySegerstedt, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Beatrice Christensen Sköld), hämtad 2024-06-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Maria Petronella Lindstedt
 • Far: Fredrik Segerstedt
 • Syster: Lovisa Maria, kallad Louise, Segerstedt, gift Larsson
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Åmål: Undervisades av fadern
 • Flickskola, Uppsala: Lärarinnekursen, Klosterskolan (Thengbergska skolan)
 • Lärarseminarium, Falun: Lärarutbildning, folkskollärare, Falu folkskolelärarinneseminarium
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Guvernant
 • Yrke: Lärare, Klara Linds elementarskola för flickor
 • Yrke: Skolföreståndare, Åmåls Elementarskola för flickor
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Jeanette Berglind
 • Släkting: Petter Larsson, svåger
 • Mentor: Maurice de La Sizeranne


Organisationer

 • Föreningen för blindskrift
  Medgrundare, medlem
 • De Blindas Förening (DBF)
  Medlem, lärare


Bostadsorter

 • Födelseort: Åmål
 • Åmål
 • Uppsala
fler ...


Källor

Litteratur
 • Christensen Sköld, Beatrice, Amy Segerstedt: Punktskriftsbibliotekets grundarinna, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Enskede, 2009Vidare referenser