Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Amalia Wilhelmina Fahlstedt

1853-01-081923-01-29

Skolledare, författare, översättare

Amalia Fahlstedt var författare och skolföreståndare. Hon har främst blivit ihågkommen för sitt engagemang i det sena 1800-talets kvinnofrågor.

Amalia Fahlstedt växte upp i en medelklassfamilj som det femte barnet i en syskonskara på sex och fattade pennan av ekonomisk nödvändighet. Fadern var livsmedelshandlare och hade en affär i Stockholm. När han dog förändrades familjens ekonomiska ställning drastiskt. Efter att ha genomgått Fröknarna Rossanders lärokurs för fruntimmer, en seminarieutbildning som också inkluderade språkundervisning, började Amalia Fahlstedt ge lektioner. År 1877 startade hon en skola tillsammans med systern Bertha, vilket gav små och osäkra inkomster.

Genom sin bror, Eugène Fahlstedt, kom Amalia Fahlstedt i kontakt med August Strindberg, som uppmuntrade henne att skriva och som hjälpte henne att få den första novellsamlingen, I flygten, 1883, publicerad. Hennes andra novellsamling, Ax och halm, 1887, är typisk för 1880-talets problemdebatterande litteratur genom att ta upp frågor som rör äktenskapet och kvinnors möjligheter till utbildning och arbete. Novellen ”Ett lefnadsmål” handlar om en ogift ung kvinna som startar en egen skola. Här presenteras tankar om åskådlighet i undervisningen som knyter an till tidens reformpedagogiska idéer.

Vid Amalia Fahlstedts död skrev Ellen Key en minnesteckning, där hon lyfte fram hennes frisinnade pedagogiska idéer och skriver att de båda förenades i ett hat mot det rådande skolsystemet. Om den nära vänskapen mellan Amalia Fahlstedt och Ellen Key vittnar deras drygt trettioåriga brevväxling. Deras intressegemenskap kom även till uttryck då de 1892 tillsammans grundade föreningen Tolfterna, vars syfte var att sammanföra arbetarkvinnor med den bildade medelklassens kvinnor för gemensamma diskussioner om tidens kulturella och sociala frågor.

Amalia Fahlstedt gifte sig aldrig, och efter moderns död flyttade de tre syskonen Amalia, Bertha och Eugène samman med systern Augusta, som blivit änka och hade sex barn. Ett av dessa barn var den sedermera kända barnboksförfattaren och illustratören Elsa Beskow. Denna använde senare modern, mostrarna och morbrodern som förebilder då hon skapade sina böcker om tant Grön, tant Brun, tant Gredelin och farbror Blå.

Under 1890-talet gav Amalia Fahlstedt ut två romaner under pseudonymen Rafael, En passionshistoria, 1897, och I dödvattnet, 1889. Hon skrev ytterligare ett par novellsamlingar, en ungdomsbok samt två barnböcker, som illustrerades av syskonbarnet Elsa Beskow. Hon publicerade sig också i flera tidningar och tidskrifter och arbetade som översättare från italienska och holländska.

Amalia Fahlstedt dog i Djursholm 1923.


Eva Heggestad


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Amalia Wilhelmina Fahlstedt, www.skbl.se/sv/artikel/AmaliaFahlstedt, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Heggestad), hämtad 2024-06-15.
Övriga namn

  Pseudonym: Rafael


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Johanna Wilhelmina Bergström
 • Far: Anders Gustaf Fahlstedt
 • Bror: Gustaf Wilhelm Fahlstedt
fler ...


Utbildning

 • Övrigt, Stockholm: Seminarieskola / aftonskola för vuxna kvinnor, Fröknarna Rossanders lärokurs för fruntimmer


Verksamhet

 • Yrke: Skolgrundare, skolföreståndare
 • Yrke: Författare
 • Yrke: Översättare


Kontakter

 • Mentor: August Strindberg
 • Vän: Ellen Key
 • Släkting: Elsa Beskow, systerdotter


Organisationer

 • Sällskapet Nya Idun
  Medlem
 • Tolfterna
  Initiativtagare, medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Djursholm
 • Dödsort: Djursholm


Källor

Litteratur
 • Heggestad, Eva, Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet = [Captive and free] : [Swedish women writers of the 1880's on the home, working life, and artistry], Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Uppsala : Univ., Uppsala, 1991Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se