Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Ursing, Anna Maria

filosofie doktor i litteraturvetenskap och svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet och Lunds universitet

Has published (amongst others):
  • Fantastiska fröknar. Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur (2004)

  • "Läraren", i Tjänstemannen i litteraturen. Bilder av goda och mindre goda byråkrater (2017)


Articles in SKBL: