Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Ulvros, Eva Helen

professor i historia vid Lunds universitet

Has published (amongst others):
  • "Historia - det roligaste ämnet i skolan", i Forskarliv. Självporträtt av samtida svenska historiker (2020)

  • "Sophie Elkan och Selma Lagerlöf - kärlek och kvinnorörelse", i Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1940 (2018)

  • Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sveriges framväxt (2016)


Articles in SKBL: