Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Tellström, Richard

docent i måltidskunskap, etnolog vid Stockholms universitet och historisk redaktör för TV

Has published (amongst others):
  • "Matintervjuns metoder. Att fråga om livsmedel, maträtter och måltider", i Mat är mer än mat. Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider (2015)

  • Hunger och törst. Svensk måltidshistoria från näring till statusmarkör (2017)


Articles in SKBL: