Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Nordenstam, Anna

docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet

Has published (amongst others):
  • Begynnelser. Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850–1930 (2001)

  • Från fabler till manga. Litteraturhistoriska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur I-II (2015-2016)


Articles in SKBL: