Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Meurling, Birgitta

professor i etnologi vid Uppsala universitet

Has published (amongst others):
  • "Frejdiga fruntimmer. Damsällskapet Concordia under luppen", i Kulturella Perspektiv 1–2/2020

  • "Krinolin, korsett, kaftan – om kläder, genus och kulturanalys", i Kulturella Perspektiv 1–2/2019

  • "När livet blir text, när texten blir liv. Reflexioner utifrån två kvinnors dagböcker och brev.", i Laboratorium för folk och kultur 3/2017


Articles in SKBL: