Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Jonsson, Cecilia

filosofie doktor i socialt arbete, lektor vid Institutionen för polisiärt arbete, Linnéuniversitetet

Has published (amongst others):
  • "Suzanne Sandberg. Den internationella hemmafrun", i Personhistorisk Tidskrift 2/2018

  • Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid (2015)

  • Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer (2012)


Articles in SKBL: