Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Halldén, Gunilla

professor emeritus vid Tema Barn vid Linköpings universitet

Has published (amongst others):
  • Ett hem av solsken. Disa Beijer och barnträdgården som arena för socialt arbete (2016)

  • Barndomens skogar. Om barn i natur och barns natur (2011)


Articles in SKBL: