Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Götlind, Anna

professor i historia, Stockholms universitet

Has published (amongst others):
  • Syster Gerda. Sjuksköterskan, fackföreningsledaren och politikern Gerda Höjer (2021).

  • Spår av ett liv. En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid (2019)


Articles in SKBL: