Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Böök, Martina

doktorand i historia, Linnéuniversitetet

Has published (amongst others):
  • Mer för prakten än för nyttans skull: Statusmarkeringar i bouppteckningar från Virestads socken 1750-1759 (2013)


Articles in SKBL: