Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Vendela Skytte

1608-12-081629-08-18

Adelsdam, salongsvärdinna

Vendela Skytte var adelsdam och salongsvärdinna. Hon skrev poesi och brevväxlade med sin tids lärda.

Vendela Skytte var äldst bland barnen i Johan Skyttes och Maria Nääfs äktenskap. Fadern var en borgarson från Nyköping som fått chans till utbildning och därefter gjort karriär på skolning och bildning. Fadern var bland annat lärare till Gustav II Adolf och kansler vid universitetet i Uppsala. Vikten av utbildning överfördes på de egna barnen och i deras fall gjordes ingen skillnad på vad flickorna respektive pojkarna fick lära sig. Vendela Skytte hade omvittnat goda språkkunskaper samt djupa insikter i teologi och filosofi. I andan av sin tids lärda elitkultur författade hon poesi och hon brevväxlade med intellektuella konstnärer och vetenskapsmän.

Vendela Skytte ärvde godsen Älvsjö och Marby. Hennes make, Hans Kyle, med vilken hon gifte sig 1626, innehade andra gods i trakterna runt Stockholm. Det är dock oklart var det äkta paret hade sin huvudsakliga bostadsort och var Vendela Skytte höll sina lärda salonger. Hans Kyles krigstjänstgöring förde emellertid både honom och Vendela Skytte till garnisonen i Stralsund i slutet av 1620-talet. Där utbröt en pestepidemi 1629 som innebar att Vendela Skytte insjuknade och avled, endast 20 år gammal. Utöver maken efterlämnades två små barn.

Vendela Skytte är begravd i domkyrkan i Uppsala.


Maria SjöbergYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Vendela Skytte, www.skbl.se/sv/artikel/VendelaSkytte, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Maria Sjöberg), retrieved 2020-01-26.
Other Names

  Alternate name: Wendela, Johansdotter Skytte


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Maria Jacobsdotter Nääf
 • Father: Johan Skytte
 • Brother: Bengt Skytte
fler...


Education

 • Privatundervisning i hemmet, : Hemundervisning av fadern m fl, bl a latin, franska, tyska, grekiska, teologi, etik, historia, filologi och geografi


Activities

 • Non-profit work: Salongsvärdinna
 • Profession: Poet


Contacts

 • Friend: Catharina Burea
 • Friend: Georg Stiernhielm


Residences

 • Stralsund
 • Place of death: Stralsund


Sources

Literature


Vendela Skytte, porträtt av Alexander Wetterling (litografi av Johan Cardon)
Vendela Skytte, porträtt av Alexander Wetterling (litografi av Johan Cardon)

Keywords

1600-talet Adel Brev Litterära salonger Lärda kvinnor