Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Elsvig Marianne Wahlberg

1917-09-262005-12-10

Politiker, minister

Marianne Wahlberg var personalminister och biträdande finansminister i 1978–1979 års Folkpartiregering.

Marianne Wahlberg föddes och växte upp i Eksjö. Efter studier vid Stockholms högskola återvände hon till födelsestaden där hon engagerade sig politiskt för Folkpartiet. Hon var ledamot av stadsfullmäktige 1950–1961. Efter flytten till Österhaninge blev hon ledamot i kommunalfullmäktige under åren 1963–1970. I det civila var hon avdelningschef vid Haninge skolförvaltning 1961–1982.

Marianne Wahlberg var förste vice ordförande i Folkpartiets kvinnoförbund 1968–1977. Där kom hon att medverka till att Folkpartiets landsmöte 1972 slog fast målet att det i partiets egna organ skulle finnas minst 40 procent av vardera könet.

Marianne Wahlberg var personalminister och biträdande finansminister i Folkpartiregeringen 1978–1979. I valet 1979 blev hon riksdagsledamot men kom 1980–1982 att arbeta som statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet. Både som statsråd och statssekreterare kom hennes långa erfarenhet från kommunal förvaltning väl till pass.

Marianne Wahlberg dog 2005. Hennes gravplats finns på Skogskyrkogården i Stockholm.


Anders JohnsonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Elsvig Marianne Wahlberg, www.skbl.se/sv/artikel/MarianneWahlberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Anders Johnson), retrieved 2020-01-26.
Other Names

  Maiden name: Sjöberg


Family Relationships

Civil Status: Divorced
 • Mother: Hulda Sjöberg, född Augustsson
 • Father: Oskar Sjöberg
 • Husband: Sölve Hjalmar Valter Wahlberg
fler...


Education

 • Läroverk, Eksjö: Studentexamen
 • Högskola, Stockholm, Stockholms högskola


Activities

 • Non-profit work: Ledamot, Eksjö stadsfullmäktige
 • Profession: Avdelningschef, Haninge skolförvaltning
 • Non-profit work: Ledamot, Österhaninge kommunfullmäktige
fler...


Contacts

 • Colleague: Birgit Rodhe
 • Colleague: Eva Winther


Organisations

 • Folkpartiet (FP, nuvarande Liberalerna)
  Medlem, riksdagsledamot 1979–1982
 • Folkpartiets kvinnoförbund (FPK, nuvarande Liberala Kvinnor, LK)
  Medlem, förste vice ordförande 1968-1977


Residences

 • Birthplace: Eksjö
 • Eksjö
 • Stockholm
fler...


Sources

Encyclopaedia
 • Asker, Björn & Norberg, Anders, Enkammarriksdagen 1971-1993/94: ledamöter och valkretsar. Bd 1, Stockholms kommun, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Kristianstads län, Fyrstadskretsen, Malmöhus län, register band 1-2, Sveriges riksdag, Stockholm, 1996Further References