Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Elsa Sofia Hammar-Moeschlin

1879-01-091950-08-16

Artist, author

This article is awaiting translation

Elsa Hammar-Moeschlin var en svensk konstnär och författare verksam i Sverige, Frankrike och Schweiz. Till den litterära produktionen hörde bland annat barnlitteratur och en självbiografisk roman.

Elsa Hammar-Moeschlin föddes i Stockholm 1879. Hon var barn till övermaskinisten Otto Reinhold Hammar och Erika Charlotta Öhman. Hon växte upp på Östermalm samt om somrarna i Stockholms skärgård, där hennes intresse för att teckna väcktes. Av familjebanden betonade hon själv framför allt närheten till sin yngre syster Maria Lovisa.

I de sena tonåren kom Elsa Hammar-Moeschlin in på Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) i Stockholm och fick därefter anställning som tecknare på en reklambyrå. Där arbetade hon i flera år, innan hon flyttade till Paris för att studera under Christian Krogh samt på Académie Colarossi tillsammans med mestadels utomnordiska kamrater. I Paris levde Elsa Hammar-Moeschlin ett internationellt konstnärsliv och gjorde studiereser till Italien, Holland och Bretagne. Hennes kraftfulla, stiliserade manér i de många tuschteckningarna vittnar om influenserna från tidens konstnärliga avant-garde.

År 1907 flyttade Elsa Hammar-Moeschlin till Leksand, där hon hyrde rum som hon lät iordningställa till en ateljé. Här förälskade hon sig i miljöerna och karaktärerna. Perioden, som var jämförelsevis kort, fick stort utrymme i hennes självbiografiska roman, Hjärtat och paletten från 1937, och man kan i såväl teckningar som beskrivningar skönja en känslig och noggrann iakttagare. Människoöden och naturupplevelser i det lilla Leksand kontrasterades mot författarens internationella erfarenheter. Exempelvis fick hon på begravningen av en av vännerna i Leksand – död i tuberkulos – meddelandet om att en målning sålts till Svenska utställningen i Buenos Aires.

I samband med en utställning i Berlin träffade Elsa Hammar-Moeschlin sin blivande make, Felix Moeschlin, vid tiden ännu outgiven författare. Sedan han följt henne till Leksand blev de båda ett par och flyttade några år senare till Brissago i Schweiz, där de kom att leva resten av sina liv och få två barn.

Under sin verksamhet som konstnär fick Elsa Hammar-Moeschlin ställa ut vid många tillfällen och på många olika platser. I Stockholm ställde hon ut ensam 1912, 1925 och 1949. Tillsammans med andra ställde hon ut i Lund, Leksand och Helsingborg vid ett flertal tillfällen under sin levnad, liksom internationellt i bland annat München och Zürich. Hon finns representerad på muséer i Chur, Buenos Aires och Leksand. Förutom olje- och tuschmålningar gjorde hon också ett flertal muralmålningar i Schweiz.

Elsa Hammar-Moeschlin skrev och illustrerade också barnlitteratur. Denna stod i kontrast till berättelserna om konstnärslivet. I Blom-Kari, 1911, och Kalle Rasks äpplen, 1924, blev såväl text som illustrationer mer traditionella – de senare påminner bitvis om Carl Larssons tjugo år tidigare idylliska akvareller med dalamotiv.

Elsa Hammar-Moeschelin avled 1950 i Brissago, Schweiz.


Christian Mehrstam


Published 2021-02-02You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Elsa Sofia Hammar-Moeschlin, www.skbl.se/sv/artikel/ElsaSofiaHammarMoeschlin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Christian Mehrstam), retrieved 2021-04-15.
Other Names

  Maiden name: Hammar


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Erika Charlotta Hammar, född Öhman
 • Father: Otto Reinhold Hammar
 • Sister: Blenda Anna Charlotta Hammar, gift Haglund
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Konstnärlig utbildning, Tekniska skolan (nuvarande Konstfack)
 • Yrkesutbildning, Paris, Frankrike: Konstnärlig utbildning, Académie Colarossi, privatskola
 • Yrkesutbildning, Paris, Frankrike: Privata konststudier för Christian Krogh
more ...


Activities

 • Profession: Reklamtecknare
 • Profession: Konstnär
 • Profession: Författare


Contacts

 • Mentor: Christian Krogh


Organisations

 • Föreningen Svenska konstnärinnor
  Medlem


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Paris, Frankrike
more ...


Sources

Encyclopaedia
 • Palmér, Torsten, ’Hammar-Moeschlin, Elsa Sofia’, Svenskt konstnärslexikon Vol. 3, S. 41-42, 1957

Literature
 • Hammar-Moeschlin, Elsa, Blom-Kari: En liten bok för stora och små barn, Askerberg, Stockholm, 1911

 • Hammar-Moeschlin, Elsa, Hjärtat och paletten, Geber, Stockholm, 1937

 • Hammar-Moeschlin, Elsa, Kalle Rasks äpplen, Åhlén & Åkerlund, Stockholm, 1924

 • Köhler, Margareta. ’Två författarhem i Tessin’, Svenska hem i ord och bilder, 1948, s. 159–163Further ReferencesElsa Hammar-Moeschlin, self-portrait in Roosval, Johnny et al (red), Svenskt konstnärslexikon, Allhem, Malmö, 1952-1967. Image source: Wikimedia Commons (Janee)
Elsa Hammar-Moeschlin, self-portrait in Roosval, Johnny et al (red), Svenskt konstnärslexikon, Allhem, Malmö, 1952-1967. Image source: Wikimedia Commons (Janee)

Keywords

19th century 20th century Artists Authors Children's and youth literature