Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Hedvig Anna-Lisa Vinberg

1908-09-021991-07-13

Domare, häradshövding

Anna-Lisa Vinberg var kvinnlig pionjär inom domaryrket och Sveriges första kvinnliga häradshövding.

Anna-Lisa Vinberg föddes i Skövde 1908. Hon tog studentexamen på Göteborgs gymnasium för flickor 1928, och fortsatte efter det att läsa juridik i Uppsala. I december 1932 tog hon en jur.kand.examen. Efter några års tjänstgöring på advokatbyrå och tingsmeritering i Marks domsaga i Skene 1938–1939, anställdes Anna-Lisa Vinberg vid Göta hovrätt i Jönköping. Hon blev hovrättsfiskal vid samma hovrätt 1940. Hon fortsatte därefter sin karriär som tingssekreterare i Askims, Hisings och Sävedals domsaga 1942–1943 och vid Flundre domsaga i Trollhättan. På 1940-talet tjänstgjorde Anna-Lisa Vinberg även som tillförordnad rådman i Borås och blev då Sveriges första kvinnliga vigselförrättare. År 1948 kom hon till Göteborg i samband med att Hovrätten för Västra Sverige inrättades där. I september 1948 utnämndes hon till extra ordinarie hovrättsassessor i hovrätten, och genom utnämningen blev Anna-Lisa Vinberg Sveriges första kvinnliga hovrättsassessor.

Efter några år som revisionssekreterare vid Högsta domstolen, där hon var föredragande vid domstolens förhandlingar, blev Anna-Lisa Vinberg ordinarie assessor vid Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg 1951. I december 1953 blev hon Sveriges första kvinnliga hovrättsråd, även detta vid Hovrätten för Västra Sverige. Beträffande utnämningen konstaterade Anna-Lisa Vinberg själv att: ”Visst är det roligt med en sådan här utnämning, men inte tycker jag att det är speciellt roligt bara för att jag är kvinna.”

I december 1962 utnämndes Anna-Lisa Vinberg till Sveriges första kvinnliga häradshövding i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga. Hon tillträdde tjänsten den 1 mars 1963 och var verksam som häradshövding fram till 1970. Efter tingsrättsreformen 1971 fortsatte hon som lagman i Sävedals tingsrätt fram till sin pensionering 1973.

Anna-Lisa Vinberg var alltså den första kvinnan i Sverige som fullföljde domartjänstgöringen ända fram till domarbefattning i överrätt. Hon upplevde inte själv att hon hade blivit orättvist behandlad när det gällde tjänstetillsättningar och liknande på grund av att sitt kön. Visserligen hade hon känt av ett visst motstånd i början av sin yrkesbana, men hon upplevde inte några större svårigheter i sin roll som kvinnlig domare. I november 1971 mottog hon kommendörstecknet av Nordstjärneorden.

Anna-Lisa Vinberg avled 1991.


Elsa Trolle ÖnnerforsYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Hedvig Anna-Lisa Vinberg, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaLisaVinberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Elsa Trolle Önnerfors), retrieved 2020-01-19.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Rachel Vinberg, född Klein
 • Father: Isak Vinberg
 • Brother: Erik Vinberg


Education

 • Universitet, Uppsala: Jur.kand.examen, Uppsala universitet


Activities

 • Profession: Tingsnotarie, Marks domsaga i Skene
 • Profession: Domare, olika tjänster vid Göta hovrätt
 • Profession: Extra ordinarie hovrättsassessor, senare ordinarie assessor, senare hovrättsråd, Hovrätten för Västra Sverige
fler...


Residences

 • Birthplace: Skövde
 • Skövde
 • Göteborg
 • Place of death: Göteborg


Prices/awardsSources

Literature
 • 'Akademiska examina', Dagens Nyheter, 1932-12-16

 • 'Assessor i Göteborg landets första kvinnliga hovrättsråd', Mariestads-Tidningen, 1953-11-14

 • ‘Första kvinnliga hovrättsrådet’, Dagens Nyheter, 1953-11-14

 • ‘Göteborg fick första kvinnliga häradshövdingen’, Göteborgs-Posten, 1962-12-8

 • ‘Hon är landets första kvinnliga häradshövding’, Norrköpings Tidningar, 1962-12-8

 • ‘Först i Sverige. Göteborgskan A-L Winberg häradshövding’, Hudiksvalls Tidning, 1962-12-8

 • ‘Allan Nordenstam Serafimerriddare’, Dagens Nyheter, 1971-11-19

 • ’Anna-Lisa Vinberg’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1991-08-13

 • ‘Anna-Lisa Vinberg’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1991-08-16

Encyclopaedia
 • Vem är det: svensk biografisk handbok, Norstedt, Stockholm, 1981